Tag-arkiv: Trækfugletur til Stigsnæs 21. september

Trækfugletur til Stigsnæs 21. september

Trækfugletur til Stigsnæs 21. september

Stigsnæs er det sydvestlige hjørne af Sjælland, og ligger som sådan, på mange fuglearters trækretning om efteråret.

Stigsnæs kan da også nogle dage udvise et ganske imponerende rovfugletræk, våger fiskeørne, glenter, spurvehøge og småfugle af forskellig art.

Det største rovfugletræk forekommer ved Stigsnæs i østenvind, da mange af vågerne med denne vindretning ofte trækker ud fra Sverige allerede oppe i den nordlige ende af Øresund, og mange derefter fortsætter diagonalt ned over Sjælland indtil de ved Stigsnæs bliver tvunget til at krydse Storebælt.

Vi kratlusker også lidt i skoven, hvor der er rastende småfugle, og besøger også Borreby Mose for at se på vadefugle, og hvad den ellers kan byde på.

Mødested P-plads ved Ølby Station (Føtex – Ølbycentret)

Tid: Heldagstur fra kl. 07:00

Turleder: Bjarne Bo e-mail: jensenab@mail.dk tlf. 5149 0721

Vi kører i privatbiler, og deles om kørselsudgifterne ved samkørsel.

Der er ingen tilmelding.

Arrangeret af Køgegruppen