Velkommen

Velkommen til DOF Roskildes hjemmeside.

DOF Roskilde er en lokalgruppe under DOF København.
Lokalgruppen arrangerer fortrinsvis ture i lokalområdet for at udbrede kendskabet til de vilde fugle på vore mange gode lokaliteter.

Vi engagerer os i naturbeskyttelse i lokalområdet, og deltager i lokale brugerråd, gennemgår myndighedsafgørelser og udarbejder høringssvar.


Seneste nyt:
Vi har nu også Ørneklubture på programmet.
Se under Fugleture & Arrangementer.