Naturstyrelsens Hugstplaner 2024


Hugstplaner og sårbare ynglefugle

Naturstyrelsen har udsendt oversigt over hugstplaner i statsskovene.

DOF har kritiseret Naturstyrelsen for at fælde redetræer i forbindelse med skovhugst. I flere tilfælde er hugsten sket midt i yngletiden!

Naturstyrelsen efterspørger derfor nu oplysninger om sårbare ynglefugle i de områder, hvor skovhugsten skal ske, så styrelsen kan undgå at fælde redetræer her. Efterspørgslen er rettet mod lokale ornitologer, som har et godt lokalkendskab.

Så hvis du har kendskab til sårbare ynglefugle – rovfugle, ugler, spætter mm. – i de berørte områder, opfordrer vi dig til at indberette oplysningerne til Naturstyrelsen.
I vort område skal man skrive til: 
Skovfoged Jens Bjarke Hansen på jbh@nst.dk.


Hugstplaner for Roskilde og Lejre kommuner

De bevoksninger i statsskovene, hvor der planlægges hugst kan ses på kort via dette link:
https://gis.nst.dk/portal/apps/webappviewer/index.html?id=cab64de9a1ba4a9781cbf487eea2d764

Se klip fra portalen på næste side.