Tag-arkiv: billeder og musik

Fuglenes forunderlige verden – et causeri med ord, billeder og musik

Fuglenes forunderlige verden – et causeri med ord, billeder og musik

Hvordan og hvornår de blev til de moderne fugle, vi har i dag?
Om fuglenes liv, deres sanser, deres adfærd og intelligens, om fugletrækket, hvorfor trækker de, og hvordan finder de vej?

Fuglene har gennem tiderne fascineret mennesket, indgået i forestillinger om jordens og menneskets skabelse. De har inspireret til kunst, poesi og musik, og der er snart ikke en salme uden fugls nævnelse. De kulturelle aspekter bliver også en del af causeriet.

Efter causeriet er der afsat tid til spørgsmål om Dansk Ornitologisk Forening, hvad foreningen står for, fuglebeskyttelse, fugleformidling mm.

Sted: Roskilde Bibliotek, Dronning Margrethesvej 14, 4000 Roskilde

Tid: 16. april – 19:00 – 22:00

Foredragsholder Bjarne Bo Jensen