Category: Arrangement Fugletur til Eskilsø

Fugletur til Eskilsø


7. april 2024

Mødested: Skovbroen, Skovvejen 38, 4050 Skibby. Herfra sejlads til Eskilsø - 60 kr. pr. person.

Eskilsø er med sine ca. 140 ha græsnings- og strandengslandskaber samt mindre søer den vigtigste fuglelokalitet i Roskilde Fjord. Her yngler et betydeligt antal fugle og om foråret raster mange vandfugle på og ved øen.
Vi går langs de markerede stier og vil se rastende gæs, ænder og vadefugle. Der er også gode muligheder for at se havørn, som yngler i Østskov og ofte ses på Eskilsø.

Medbring madpakke, som vi indtager på Eskilsøs højeste punkt Bovbjerg.
Tilmelding til Per Frydenlund på mail perfrydenlundn@gmail.com eller tlf. 22548313.

Turen er nu fuldt booket. 

 

Skovbroen til Eskilsø
Eskilsø mole
Skovvejen 38
Skibby, 4050
Denmark

View full calendar