Category: Fugletur Fugletur til Eskilsø

Fugletur til Eskilsø


22. september 2024

Fugletur til Eskilsø. Søn. 22/9, kl. 9.00- ca. 12.00.

Mødested: Skovbroen, Skovvejen 38, 4050 Skibby. Herfra sejlads til Eskilsø. Sejladsen koster 60 kr. – gerne i kontanter - pr. person.

Tilmelding til turleder Per Frydenlund på perfrydenlundn@gmail.com eller tlf. 22548313 senest 19. september. Max 14 deltagere.

Eskilsø er med sine ca. 140 ha græsnings- og strandengslandskaber samt mindre søer den vigtigste fuglelokalitet i Roskilde Fjord. Her yngler et betydeligt antal fugle og om efteråret raster mange vandfugle på og ved øen.

Vi går langs de markerede stier og vil se rastende gæs og ænder. Der er også gode muligheder for at se havørn, som yngler i Østskov og ofte ses på Eskilsø.

View full calendar