Category: Fugletur Fugle- og vandretur til Bognæs

Fugle- og vandretur til Bognæs


7. januar 2024

Vi går fra P-pladsen til den østlige del af Bognæs (Storskoven) med udsigt over strandenge og fjordlandskabet. I Storskoven går vi en rundtur i den blandede skovbevoksning.

Om vinteren raster et stort antal andefugle i Roskilde fjord: knop- og sangsvane, stor skallesluger, hvinand, troldand mm. Desuden mulighed for havørn og andre rovfugle.

Det er en lang gåtur – ca. 9 km – så godt fodtøj er påkrævet.
Vi holder en spisepause undervejs.

Tilmelding til turleder Per Frydenlund, tlf. 2254 8313 eller mail: perfrydenlundn@gmail.com senest 5. januar.
Mulighed for transport fra Roskilde.

Bognæs
P-pladsen ved indkørslen til Bognæshalvøen
Bognæsvej 20
Denmark

View full calendar