Tag-arkiv: Tur til Melby Overdrev og Asserbo Plantage/Tisvilde Hegn

Tur til Melby Overdrev og Asserbo Plantage/Tisvilde Hegn

Tur til Melby Overdrev og Asserbo Plantage/Tisvilde Hegn

Lørdag den 1. juni kl. 9.00- ca. 11.30

Mødested: P-plads ved Melby Overdrev, Nyvej 38, 3300 Frederiksværk (ca. 100 m NØ for Fakta-butik).

Melby Overdrev er Sjællands største hede med bl.a. Hedelyng, Klokkelyng, Revling, Nikkende Kobjælde og Kæruld. Her yngler sjældnere fugle som Sortstrubet Bynkefugl, Hedelærke og Rødrygget Tornskade.

Mod Kattegat er der klitter og på stranden yngler Stor Præstekrave.

De omgivende skove består primært af fyr og er plantet fra slutningen af 1700-tallet og fremefter for at hindre sandflugt. Skoven gror således overvejende på næringsfattigt sand og er derfor usædvanlig efter sjællandske forhold. Tisvilde Hegn er kendt for en høj biodiversitet og mange sjældne dyre- og plantearter. Af fugle yngler her bl.a. Sortspætte, Misteldrossel og Natravn.

Naturstyrelsen har sidste år lavet omfattende naturpleje på Melby Overdrev for at bekæmpe Rynket Rose og opvækst af Bjergfyr m.fl.

Vi vil først og fremmest se på fuglelivet, men også på den karakteristiske vegetation i området.

Turen foregår primært på stier samt i klitterne og på stranden.

Turleder: Per Frydenlund Nielsen

Tilmelding: Per, tlf. 2254 8313 eller mail: perfrydenlundn@gmail.com senest 27. maj. Angiv gerne om du kører i bil og har ekstra pladser af hensyn til at arrangere samkørsel fra Roskilde