Tag-arkiv: Fugletur til Selsø og Østskov

Fugletur til Selsø og Østskov

Fugletur til Selsø og Østskov

Lørdag den 10. april kl. 9.00 – ca. 13.00

Mødested: Lille grus-P-plads på Ventevej, 4050 Skibby lige nord for søen. Kørselsvejledning fås ved tilmelding.

Selsø ligger i det nordøstligste hjørne af Nationalpark Skjoldungernes Land, hvor mange ænder og gæs holder til. Der er også mulighed for at se fiskeørn, havørn og andre rovfugle.

Vi afslutter turen med at køre til Østskov havn med udsigt over Roskilde fjord og Eskilsø. Her har vi også mulighed for at se en række vandfuglearter samt havørn, som yngler i Østskov og ofte jager omkring Eskilsø.

Vi holder en kaffepause i løbet af formiddagen, så tag gerne lidt drikkelse mm. med.

Turleder: Per Frydenlund Nielsen

Tilmelding: Per, tlf. 2254 8313 eller mail: perfrydenlundn@gmail.com senest torsdag den 8. april.

Fugletur til Selsø og Østskov

Fugletur til Selsø og Østskov

Søndag den 6. september kl. 8.00- ca. 12.00

Mødested: P-plads på Stændertorvet ved springvandet.

Selsø ligger i det nordvestligste hjørne af Nationalpark Skjoldungernes Land, hvor en stor mængde ænder og gæs raster i og ved søen. Der er også mulighed for at se fiskeørn, havørn og andre rovfugle.

Vi afslutter turen med at køre til Østskov havn med udsigt over Roskilde fjord og Eskilsø. Her har vi også mulighed for at se en række vandfuglearter samt havørn, som yngler i Østskov og ofte jager omkring Eskilsø.

Vi holder en kaffepause i løbet af formiddagen, så tag gerne lidt drikkelse mm. med.

Vi kører i privatbiler fra Roskilde.

Turleder: Per Frydenlund Nielsen

Tilmelding: Per, tlf. 2254 8313 eller mail: perfrydenlundn@gmail.com senest 3. september. Angiv gerne om du/I selv kører i bil.

 

Fugletur til Selsø og Østskov

Fugletur til Selsø og Østskov

Søndag den 22. marts kl. 8.00- ca. 12.00

Mødested: P-plads på Stændertorvet ved springvandet

Selsø ligger i det nordvestligste hjørne af Nationalpark Skjoldungernes Land, hvor en stor mængde ænder og især gæs raster i og ved søen. Der er også mulighed for flere arter vadefugle og rovfugle – bl.a. havørn og måske en tidlig fiskeørn eller rørhøg.

I Østskov yngler et havørnepar, som vi kigger efter. Fra Østskov er der god udsigt til Eskilsø, hvor der ofte er havørn. På fjorden raster andefugle som hvinand, blishøne og stor skallesluger.

Vi kører i privatbiler fra Roskilde.

Turleder: Per Frydenlund Nielsen

Tilmelding og yderligere oplysninger: Per, tlf. 2254 8313 eller mail: perfrydenlundn@gmail.com senest 20. marts. Angiv gerne om du selv kører i bil.