Category: Fugletur Sen efterårstur til Eskilsø i Roskilde Fjord

Sen efterårstur til Eskilsø i Roskilde Fjord


26. november 2023

Eskilsø er med sine ca. 140 ha græsnings- og strandengs landskab en af de vigtigste fuglelokaliteter i Roskilde Fjord. Her yngler et betydeligt antal fugle og efterår og vinter raster mange fugle på øen. Øen er ejet af Erick og Ingrid Struckmanns naturfredningsfond siden 1982. I 2006 omdannede fonden Eskilsø til et græsningslandskab fra at store arealer tidligere var opdyrket med landbrugsafgrøder.

Det er alene muligt at komme til øen ved sejlads fra fx Skovbroen for enden af Skovvejen i Østskoven (55.73456,12.06497).
Maiken som bor på Eskilsø sejler os frem og tilbage for 60 kr. pr. person. Vi går en rute langs de markerede stier og vil formentligt se mange rastende Grågæs, Bramgæs, Canadagæs, ænder, vadefugle og hvis vi er heldige havørn, der ofte ses på Eskilsø. Medbring madpakke, som vi indtager på Eskilsøs højeste punkt Bovbjerg, samt varmt tøj og solidt fodtøj.

Mødested: Skovbroen for enden af Skovvejen (Østskoven, Sønderby). Max 16 deltagere.
60 kr. pr. person.
Tilmelding til turleder Erik Steen Jensen: tlf. 23882992 senest d. 19/11.

 

Skovbroen til Eskilsø
Eskilsø mole
Skovvejen 38
Skibby, 4050
Denmark

View full calendar