Velkommen

Vi har ikke haft megen vinter i år, og enkelte sanglærker er blevet vinteren over, men nu er de for alvor ved at være på plads. Man kan kalde den en forårsbebuder, eller måske snarere en bebuder af vinterens afslutning.

Steen St. Blicher  skrev i digtsamlingen “Trækfuglene en Naturconcert” et digt om sanglærken, her er de først linjer:

Der er han selv! Velkommen tusind Gange                                                              Min Yndling, Du! som over Vintervange                                                                  Tør vække Foraarslyst;                                                                                                Og, medens Frosten lukker Søens Bryst,                                                                  Vil aabne mit med dine Jubelsange.                                                                          Ak er det ei for tidligt dog, Du spaar                                                                          Om den saa inderlig forønskte Vaar?                                                                        For tidligt jubilerer?

DOF Roskilde blev dannet i 2011 og er en lokalgruppe under Dansk Ornitologisk Forening.

DOF Roskilde arrangerer primært fugleture i lokalområdet. Der lægges vægt på at udbrede kendskabet til lokalområdets gode fuglelokaliteter. Vi arrangerer også andre ture til interessante områder – f.eks. Stevns, Vestsjælland eller Skåne.

Medlemsaftener bygges op omkring et tema f.eks. foto, fotokursus, rejseforedrag, Fugleværnsfonden, fredede områder i lokalområdet og andre spændende emner.

Har du lyst til at være med til at arrangere medlemsaftener eller ture, så kontakt os!

Selvom man ikke er bosiddende i Roskilde og omegn, er man meget velkommen til at deltage i alle fugleture og arrangementer.

Ved deltagelse i fugleture og kurser forventes medlemskab af DOF.

Ud over de udadvendte aktiviteter som møder og ture, gør lokalgruppen også en mindre iøjnefaldende, men vigtig indsats for naturbeskyttelse. Er der større sager, vil du fremover kunne følge med under menupunktet Naturbeskyttelse.
Hvis du bliver opmærksom på trusler eller uhensigtsmæssige forhold for fugle og natur, er du velkommen til at kontakte os.

 

DOF Roskilde