Velkommen

Her om vinteren flokkes sangsvanerne på de grønne vinterafgrøder, som raps, hvede og byg. For flere af vore ynglefugle f.eks. sanglærken og viberne der bruger det åbne landbrugsland gælder det, at de som følge af den nuværende landbrugsdrift har mistet fødegrundlaget, og derfor er gået dramatisk tilbage. Andre arter, specielt vore gæstende svaner og gæs, nyder derimod godt af vinterafgrøderne, og klarer sig generelt rigtigt godt. Billedet af sangsvanen er taget af Ib Misfedlt.

DOF Roskilde blev dannet i 2011 og er en lokalgruppe under Dansk Ornitologisk Forening.

DOF Roskilde arrangerer primært fugleture i lokalområdet. Der lægges vægt på at udbrede kendskabet til lokalområdets gode fuglelokaliteter. Vi arrangerer også andre ture til interessante områder – f.eks. Stevns, Vestsjælland eller Skåne.

Medlemsaftener bygges op omkring et tema f.eks. foto, fotokursus, rejseforedrag, Fugleværnsfonden, fredede områder i lokalområdet og andre spændende emner.

Har du lyst til at være med til at arrangere medlemsaftener eller ture, så kontakt os!

Selvom man ikke er bosiddende i Roskilde og omegn, er man meget velkommen til at deltage i alle fugleture og arrangementer.

Ved deltagelse i fugleture og kurser forventes medlemskab af DOF.

Ud over de udadvendte aktiviteter som møder og ture, gør lokalgruppen også en mindre iøjnefaldende, men vigtig indsats for naturbeskyttelse. Er der større sager, vil du fremover kunne følge med under menupunktet Naturbeskyttelse.
Hvis du bliver opmærksom på trusler eller uhensigtsmæssige forhold for fugle og natur, er du velkommen til at kontakte os.

NB: Siden er stadig under opbygning. Finder du en fejl så kontakt webmaster.

DOF Roskilde