Velkommen

Vi har fået nye retningslinjer for afholdelse af ture, og det betyder at ture kan gennemføres, men at vi skal overholde de gældende forholdsregler fra myndighederne.

Dvs. højest 10 deltager inklusive turleder. For at styre det, kræver det tilmelding til turlederen, hvis mail og/eller telefonnummer ligger under de enkelte ture.

Det kræver naturligvis også, at man er indstillet på at holde min. 2 m afstand mm. og at man ikke møder op, hvis man har symptomer på smitte. Man skal heller ikke dele teleskop eller kikkert, da det øger smitterisikoen.

Gransangerne synger allerede lystigt. Løvsangeren på billedet kommer først rigtigt om et par uger, selvom de første allerede er registreret i DOF basen

DOF Roskilde blev dannet i 2011 og er en lokalgruppe under Dansk Ornitologisk Forening.

DOF Roskilde arrangerer primært fugleture i lokalområdet. Der lægges vægt på at udbrede kendskabet til lokalområdets gode fuglelokaliteter. Vi arrangerer også andre ture til interessante områder – f.eks. Stevns, Vestsjælland eller Skåne.

Medlemsaftener bygges op omkring et tema f.eks. foto, fotokursus, rejseforedrag, Fugleværnsfonden, fredede områder i lokalområdet og andre spændende emner.

Har du lyst til at være med til at arrangere medlemsaftener eller ture, så kontakt os!

Selvom man ikke er bosiddende i Roskilde og omegn, er man meget velkommen til at deltage i alle fugleture og arrangementer.

Ved deltagelse i fugleture og kurser forventes medlemskab af DOF.

Ud over de udadvendte aktiviteter som møder og ture, gør lokalgruppen også en mindre iøjnefaldende, men vigtig indsats for naturbeskyttelse. Er der større sager, vil du fremover kunne følge med under menupunktet Naturbeskyttelse.
Hvis du bliver opmærksom på trusler eller uhensigtsmæssige forhold for fugle og natur, er du velkommen til at kontakte os.

 

DOF Roskilde