Velkommen

DOF Roskilde blev dannet i 2011 og er en lokalgruppe under Dansk Ornitologisk Forening.

DOF Roskilde arrangerer flest fugleture i lokalområdet. Der lægges vægt på at udbrede kendskabet til lokalområdets gode fuglelokaliteter. Andre ture vil også blive arrangeret i den udstrækning det er interessant – Vestsjælland, Skåne. Medlemsaftener bygges op omkring et tema f.eks. foto, fotokursus, rejseforedrag, Fugleværnsfonden, fredede områder i lokalområdet og andre spændende emner.

Selvom man ikke er bosiddende i Roskilde og omegn, er man meget velkommen til at deltage i alle fugleture og arrangementer.

Ved deltagelse i fugleture og kurser forventes medlemskab af DOF.