Velkommen

En ung musende fjeldvåge. Fjeldvågerne er på vinterferie i Danmark fra deres ynglepladser i de skandinaviske fjelde. De kan ses over hele landet, og især ofte langs vore motorveje, hvor de nok mest går efter ihjelkørte smågnavere. Antallet af gæstende fjeldvåger varierer meget fra år til år, og denne sæson er desværre ikke en af de store. Billedet er taget af Carl Bohn.

DOF Roskilde blev dannet i 2011 og er en lokalgruppe under Dansk Ornitologisk Forening.

DOF Roskilde arrangerer primært fugleture i lokalområdet. Der lægges vægt på at udbrede kendskabet til lokalområdets gode fuglelokaliteter. Vi arrangerer også andre ture til interessante områder – f.eks. Stevns, Vestsjælland eller Skåne.

Medlemsaftener bygges op omkring et tema f.eks. foto, fotokursus, rejseforedrag, Fugleværnsfonden, fredede områder i lokalområdet og andre spændende emner.

Har du lyst til at være med til at arrangere medlemsaftener eller ture, så kontakt os!

Selvom man ikke er bosiddende i Roskilde og omegn, er man meget velkommen til at deltage i alle fugleture og arrangementer.

Ved deltagelse i fugleture og kurser forventes medlemskab af DOF.

 

NB: Siden er stadig under opbygning. Finder du en fejl så kontakt webmaster.

DOF Roskilde