Velkommen

Efterårstrækket er gået i gang, og et af de spektakulære islæt er rovfuglene. Nogle af de første der viser sig er fiskeørnene og hvepsevågerne (billedet). På Sjælland er der en række lokaliteter der afhængigt af vindforholdene er gode at besøge de næste par måneder.

Er vinden vestlig er Stevns ofte det bedste sted, hvor fuglene lander efter at have forladt Falsterbonæsset. De kan så videres ses ved Hyllekrog på Lolland, og i mindre grad ved Gedser Odde.

Er vinden østlig forlader vågerne ofte Sverige længere oppe omkring Helsingborg og lander på Sjællands Nordøstkyst. Herfra kan de tage en sydlig retning, igen mod Hyllekrog, eller en sydvestlig retning mod Stigsnæs.

Bemærk dog, at det er helt generelle anvisninger, og at mange forhold kan spille ind, og fuglene kan opføre sig helt anderledes.

Men under alle omstændigheder ønskes i rigtigt gode trækobs!

DOF Roskilde blev dannet i 2011 og er en lokalgruppe under Dansk Ornitologisk Forening.

DOF Roskilde arrangerer primært fugleture i lokalområdet. Der lægges vægt på at udbrede kendskabet til lokalområdets gode fuglelokaliteter. Vi arrangerer også andre ture til interessante områder – f.eks. Stevns, Vestsjælland eller Skåne.

Medlemsaftener bygges op omkring et tema f.eks. foto, fotokursus, rejseforedrag, Fugleværnsfonden, fredede områder i lokalområdet og andre spændende emner.

Har du lyst til at være med til at arrangere medlemsaftener eller ture, så kontakt os!

Selvom man ikke er bosiddende i Roskilde og omegn, er man meget velkommen til at deltage i alle fugleture og arrangementer.

Ved deltagelse i fugleture og kurser forventes medlemskab af DOF.

Ud over de udadvendte aktiviteter som møder og ture, gør lokalgruppen også en mindre iøjnefaldende, men vigtig indsats for naturbeskyttelse. Er der større sager, vil du fremover kunne følge med under menupunktet Naturbeskyttelse.
Hvis du bliver opmærksom på trusler eller uhensigtsmæssige forhold for fugle og natur, er du velkommen til at kontakte os.

 

DOF Roskilde