Velkommen

Vintertide er også sangsvanetider. De nordiske sangsvaner er hyppige vintergæster hos os, hvor de ofte ses på markerne, hvor de gør sig til gode på de forskellige vinterafgrøder, raps, hvede og byg. Det er en afledt effekt af kravet til, at en stor del af markerne skal være tilsåede med vinterafgrøder,  for at mindske udvaskningen af kvælstof fra markerne til vandløb, søer og hav.Sangsvanerne er som sagt talrige vintergæster, men vi har også fået den som ynglefugl, hvor 5-10 par nu yngler i Jylland.

Mindre talrig vintergæst er pibesvanen, som først og fremmest holder til i Jylland, men enkelte småflokke kan dog ses over det meste af landet. Den kendes fra sangsvanen på, at den er noget mindre, og at udbredelsen af det gule på næbbet er meget mindre.

DOF Roskilde blev dannet i 2011 og er en lokalgruppe under Dansk Ornitologisk Forening.

DOF Roskilde arrangerer primært fugleture i lokalområdet. Der lægges vægt på at udbrede kendskabet til lokalområdets gode fuglelokaliteter. Vi arrangerer også andre ture til interessante områder – f.eks. Stevns, Vestsjælland eller Skåne.

Medlemsaftener bygges op omkring et tema f.eks. foto, fotokursus, rejseforedrag, Fugleværnsfonden, fredede områder i lokalområdet og andre spændende emner.

Har du lyst til at være med til at arrangere medlemsaftener eller ture, så kontakt os!

Selvom man ikke er bosiddende i Roskilde og omegn, er man meget velkommen til at deltage i alle fugleture og arrangementer.

Ved deltagelse i fugleture og kurser forventes medlemskab af DOF.

Ud over de udadvendte aktiviteter som møder og ture, gør lokalgruppen også en mindre iøjnefaldende, men vigtig indsats for naturbeskyttelse. Er der større sager, vil du fremover kunne følge med under menupunktet Naturbeskyttelse.
Hvis du bliver opmærksom på trusler eller uhensigtsmæssige forhold for fugle og natur, er du velkommen til at kontakte os.

NB: Siden er stadig under opbygning. Finder du en fejl så kontakt webmaster.

DOF Roskilde