Velkommen

Fjeldvågerne er træk og vintergæste fra Skandinavien. Billedet viser en ad han som kendes på sin mørke strube, og et bugskjold som for det meste ikke når sammen på midten. De voksne fugle har tydeligt markeret bagkant på vingerne og et sort halebånd yderst på den hvide hale (musvåger har fint tværstribede haler). Hannerne har som her en eller to ekstra striber indenfor det mørke endebånd. I fjeldet har de jo ikke mange træer, hvor de kan sidde og søge bytte, og de er derfor gode til at muse, på samme måde som tårnfalkene. Ynglesuccesen kan variere, men i år ser det ud til at der er pænt med ungfugle. Foto: Bjarne Bo

DOF Roskilde blev dannet i 2011 og er en lokalgruppe under Dansk Ornitologisk Forening.

DOF Roskilde arrangerer primært fugleture i lokalområdet. Der lægges vægt på at udbrede kendskabet til lokalområdets gode fuglelokaliteter. Vi arrangerer også andre ture til interessante områder – f.eks. Stevns, Vestsjælland eller Skåne.

Medlemsaftener bygges op omkring et tema f.eks. foto, fotokursus, rejseforedrag, Fugleværnsfonden, fredede områder i lokalområdet og andre spændende emner.

Har du lyst til at være med til at arrangere medlemsaftener eller ture, så kontakt os!

Selvom man ikke er bosiddende i Roskilde og omegn, er man meget velkommen til at deltage i alle fugleture og arrangementer.

Ved deltagelse i fugleture og kurser forventes medlemskab af DOF.

Ud over de udadvendte aktiviteter som møder og ture, gør lokalgruppen også en mindre iøjnefaldende, men vigtig indsats for naturbeskyttelse. Er der større sager, vil du fremover kunne følge med under menupunktet Naturbeskyttelse.
Hvis du bliver opmærksom på trusler eller uhensigtsmæssige forhold for fugle og natur, er du velkommen til at kontakte os.

NB: Siden er stadig under opbygning. Finder du en fejl så kontakt webmaster.

DOF Roskilde