Tag-arkiv: Foredrag: Fugle i og ved Roskilde Fjord ved Per Frydenlund Nielsen

Foredrag: Fugle i og ved Roskilde Fjord ved Per Frydenlund Nielsen

Foredrag: Fugle i og ved Roskilde Fjord ved Per Frydenlund Nielsen

Mandag den 24. oktober, kl. 19-21 i Byens Hus,
Stændertorvet 1
4000 Roskilde
i lokalet “Verdensrummet” på 1. sal

Roskilde fjord har et rigt fugleliv hele året og fjorden er da også udpeget som EU Fuglebeskyttelsesområde. Desværre er ynglefuglebestanden af vandfugle gået stærkt tilbage gennem flere årtier.

Per vil fortælle om fuglelivet sommer og vinter og om mulige årsager til tilbagegangen for en række fuglearter. Det sker bl.a. på baggrund af en ny rapport, der sammenfatter 50 års overvågning af fuglelivet i Roskilde fjord og giver mulige forklaringer på ændringerne.

Tilmelding: Per Frydenlund, helst på mail: perfrydenlundn@gmail.com, alternativt på tlf. 2254 8313 senest søndag den 23. oktober.