Tidligere

Skovsneppetur i Klosterskoven
Tirsdag den 7. maj afholdt vi den årlige skovsneppetur i Klosterskoven ved Viby.
Der var mødt lidt over 20 deltagere, og efter en rundtur i skoven, der bød på lidt af de almindelige arter som sangdrossel, munk, rødhals, gransanger og gærdesmutte, kom vi frem til skovsneppepladsen.
Skovsnepperne snød lidt, da jeg havde annonceret, at de ville dukke op kl. 21:20, men den første var der allerede 21:15.
Vi fik set syv overflyvende knortende og pistende snepper, og den ene overflyvning var med tre individer.
Da vi gik fra stedet ca. ½ time senere havde sangdroslerne også lukket og slukket for lyden.
Vi ses til næste tur.
Bjarne

Rovfuglekursus
Fredag den 8. september – søndag den 10. september 2017

Kursusleder ornitolog Jan Hjort Christensen.

Rovfuglekursets 12 glade deltagere fik set lige omkring 80 forskellige arter.

Blandt disse var følgende 11 forskellige rovfugle, hvor hedehøg og lille skrigeørn selvfølgelig er særligt bemærkelsesværdige.

tårnfalk

lærkefalk

rød glente

spurvehøg

hedehøg, gl han

hvepsevåge

musvåge

fiskeørn

havørn

lille skrigeørn

rørhøg

Dertil kommer at vi så sølvhejrer (11 styk), bynkefugl, lomvie, kaspisk måge, dværgmåge, og knortegås for at nævne de lidt usædvanlige.

Vintertur til Staunings Ø 27.  december 2017

Vejret var med os, ikke megen vind, lidt gråt, men tørt og solen var lige ved at komme frem.

Vi var ni deltagere, og vi nåede op på små fyrre arter, inklusive en lille flok snespurve. Der var desuden flotte spidsænder og krikænder, og en hættemåge med næsten helt sort hætte,  en enkelt hjejle og fem almindelige ryler. En tårnfalk reddede sig frokosten.

Vi afsluttede turen ved Køge Sydstrand i håb om at se bjerglærkerne, men de viste sig ikke. Derimod en lille flok gråsisken, hvor der muligvis var hvidsisken iblandt, der var i det mindste en der lyste meget op i flokken.