Tag-arkiv: Tur til Elverdamsåens udløb

Tur til Elverdamsåens udløb

Tur til Elverdamsåens udløb

Onsdag den 1. maj kl. 9:00 – ca. 12:00

Mødested: P-pladsen ved Tempelkrogens Familiecamping, Krogvejen 2, 4390 Vipperup (i landsbyen Ågerup i sydvesthjørnet af Tempelkrog i Isefjorden)

Elverdamsåen har indtil fornylig været stærkt reguleret inden sit udløb i Isefjorden, og de lavtliggende arealer omkring åen har været afvandede og intensivt opdyrkede. I løbet af det seneste års tid har Naturstyrelsen etableret et ca. 1 x 1 km stort naturområde, hvor vandstanden er hævet, så der er skabt en stor sø, hvor der er anlagt flere ynglefugleøer, og åen er lagt i slyngninger igennem terrænet.

Fuglene har kvitteret for naturgenopretningen med straks at strømme til området i store antal, især ænder (bl.a. atlingand) og gæs samt vadefugle (bl.a. mange viber). Havørnen ruger i en nærliggende skov og ses ofte i området. Det bliver virkeligt spændende at følge fuglelivets udvikling i området og se, hvor mange arter og i hvor store antal der vil etablere sig på yngleøerne og i området i det hele taget.

Tilmelding ikke nødvendig.

Turleder: Søren Grøntved Christiansen og Sten Asbirk (tlf. 20295565)