Tag-arkiv: Fugle- og vandretur til Bognæs.

Fugle- og vandretur til Bognæs.

Fugle- og vandretur til Bognæs.

Søndag den 16. februar kl. 9.00 til ca. 13.00

Mødested: P-pladsen ved indgang til Bognæshalvøen, Bognæsvej 20

Vi går fra P-pladsen til den østlige del af Bognæs(Storskoven). Undervejs har vi flot udsyn over strandenge og fjordlandskabet. I Storskoven går vi en rundtur i den blandede skovbevoksning med stedvis udsigt til fjorden.

Det er en lang gåtur – ca. 9 km – så godt fodtøj er påkrævet.

Om vinteren raster et stort antal andefugle i Roskilde fjord: knop- og sangsvane, stor skallesluger, hvinand, troldand mm. Der er mulighed for flere rovfuglearter: musvåge, fjeldvåge, tårnfalk, havørn, spurve- og duehøg samt vandrefalk.

Turleder: Per Frydenlund Nielsen

Tilmelding: Per, tlf. 2254 8313 eller mail: perfrydenlundn@gmail.com senest 14. februar. Mulighed for transport fra Roskilde.