Tag-arkiv: Foredrag: Fuglerejse til Oman(”The juwel of the Arabian Gulf”)

Foredrag: Fuglerejse til Oman (”Juwel of the Arabian Gulf”)

Foredrag: Fuglerejse til Oman (”The juwel of the Arabian Gulf”) ved Per Frydenlund

Per var i november 2022 på fugletur i Oman med andre fugle-entusiaster. Oman består for 80% af ørken og er uden egentlig skov. Trods det har landet et rigt og varieret fugleliv med mange sjældne arter her. I vinterhalvåret raster eller overvintrer mange fuglearter fra både Asien og Europa. Ved østkysten ud mod Det Indiske Ocean findes store vadeflader med titusindvis af vadefugle, krabbeædere og hejrer. I indlandet koncentreres fuglene i wadierne – udtørrede flodlejer – med nogen bevoksning. Her ses mange arter tornskader, stenpikkere, lærker mm.

Foredraget handler primært om de over 200 arter, der blev set på turen fra nord til syd, men Per vil også fortælle lidt om Oman, som er et fredeligt og velfungerende arabisk land med en venlig og imødekommende befolkning.
Foredraget bliver ”garneret” med flotte billeder af fugle som Kejserørn, Vereaux’s ørn, Ådselsgrib, Krabbeæder, Hærfuglelærke o.m.a. Billederne er taget af Arne Volf, som vil være til stede ved foredraget og supplere Per.

Torsdag den 9. februar kl. 19-21 i Byens Hus, Stændertorvet 1, Roskilde, i lokalet ”Forsamlingen” på 1. sal.

Tilmelding: Per Frydenlund på mail: perfrydenlundn@gmail.com, eller tlf. 2254 8313 senest mandag den 6. februar.