Tag-arkiv: Danske fuglelokaliteter – Lille Vildmose

Danske fuglelokaliteter – Lille Vildmose

Danske – fuglelokaliteter – Lille Vildmose

Lille Vildmose er Danmarks største sammenhængende fredning. Størstedelen ejes af Åge V. Jensens Naturfond. Derudover er noget statsejet og noget privatejet. Fredningen omfatter ca. 7.800 ha. Området indeholder Nordeuropas største højmose (2.000 ha), to indhegnede skove (Tofte Skov og Høstermark Skov) på tilsammen1070 ha. Resten (mellemområdet), godt 4.000 ha, er primært tidligere højmose, der igennem årene er afgravet til tørv og spagnum; men nu fremstår som et område med enge, rørskov og krat. Mellemområdet er nu hegnet og elge samt kronhjorte er udsat i området. Mellemområdet er frit tilgængeligt. Tofte og Høstermark er kun tilgængelige på arrangerede ture.

Lille Vildmoses natur giver mulighed for et meget varieret fugleliv. Der er masser af småsøer (tørvegrave), rørskove og enge med kreaturgræsning.

Gennem billeder vil Ib Misfeldt beskrive det spændende landskab, samt vise eksempler på de mange fugle og dyr man møder året igennem i Lille Vildmose. Rørhøg, kongeørn og mange andre rovfugle yngler eller raster i området, ligesom svaner, gæs, ænder og småfugle findes i stort antal. Vildmosen har en stor bestand af traner og rørdrummen høres ofte og ses lejlighedsvis i rørskovene.

 

Husk! Hvis du parkerer i gården ved VUC (fra Frue Kirke Stræde) skal du få fat i en parkeringstilladelse (spørg Solveig)