Naturbeskyttelse

På dennes side, vil vi fremover vise hvad DOF Roskilde gruppen arbejder med for at beskytte vor natur i området.

Det første indlæg viser vort høringssvar til den revidering af Natura 2000 områdernes grænser som er blevet foreslået Naturstyrelsen, og som først og fremmest har været forslag om indskrænkning af de allerede få og små naturområder vi har i Danmark.

 

Bemærkninger til justering af N2000-grænser

Link til DOF´s nye rammestrategi

https://www.dof.dk/images/om_dof/dokumenter/Rammestrategi_2022-2025_-_Kopi_converted.pdf