Nyhedsbrev

Kære brugere,

Picalegatet

“HUSK NU AT SØGE PICALEGATET inden den 1. april.
DOF Københavns PICA legat skal fremme mulighederne for, at fugleinteresserede kan uddanne sig inden for ornitologien. Legatet gives i en eller flere portioner til medlemmer af DOF København, der vil udvide deres kompetencer inden for alle grene af ornitologien gennem et veldefineret projekt eller uddannelsesforløb med vægt på projekter med direkte relevans for lokalafdelingen.
Legatet gives til støtte ved f.eks.:
– studieophold på en fuglestation eller lignende
– deltagelse i kurser (f.eks. ringmærkning) eller konferencer
– feltarbejde med værdi for ornitologi og fuglebeskyttelse
med vægt på danske forhold
– feltornitologiske projekter med en klar uddannelsesvinkel
– medie/formidlingsprojekter med fokus på fugleinteresse og
fuglebeskyttelse
Legatet kan søges af medlemmer af DOF København
Næste ansøgningsfrist er mandag den 1. april 2019, kl. 24:00.
Der kan søges om tilskud i størrelsesordenen 5-10.000 kr. og der kan kun søges om tilskud til én aktivitet pr. ansøger.
Se mere på DOF Kbh.s hjemmeside

I linket her under kan i åbne de seneste nyhedsbrev.

Nyhedsbrev november 2018

Nyhedsbrev nov 18

Nyhedsbrev aug.-sept.-18

Årsberetning 2017 lokalgruppen DOF Roskilde

Nyhedsbrev dec 2107

Nyhedsbrev november 2017

DOF Roskilde